Assegurances de vida

Consells bàsics de com triar una assegurança de vida

Davant del mar d’ofertes existent al mercat d’assegurances de vida, sovint es fa difícil de saber quin és el producte que més s’adequa a les nostres necessitats. En aquest sentit doncs, cal tenir clar què és el que volem de la nostra assegurança, quines cobertures volem, quina indemnització voldríem aconseguir… Recordant.cat, ha preparat una sèrie de reflexions, que poden ser en forma de pregunta, a tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de vida.

[ad#recordant-pagina-1]


– L’assegurança ha de cobrir les despeses inherents de la defunció i l’enterrament?
– L’assegurança ha de cobrir els deutes remetents d’una hipoteca o crèdit?
– L’assegurança ha de contribuir a l’educació dels seus fills o filles?
– Vol que sigui una combinació de totes les qüestions anteriors?


A la xarxa es poden trobar una gran quantitat de “calculadores” que poden ajudar a calcular el cost que podria tenir l’assegurança que desitja segons la cobertura que desitja, però malgrat això cal tenir clares, abans de tot, algunes respostes prèvies:

  • A qui vols que l’assegurança contractada doni cobertura?

Les companyies asseguradores ofereixen una gran quantitat de productes segons la cobertura. Es pot contractar una assegurança només unipersonal o una pòlissa també pel cònjuge o fills.


  • Quant comença a ser vàlida una assegurança de vida, un cop és contractada?

En aquest sentit, cal primer, tenir en compte algunes variables, que tot i ser diferent segons les companyies, generalment van relacionades amb el temps que falta per pagar un deute o hipoteca, si els seus fills o filles han acabat o no el període educacional, quan es pensa jubilar, la possibilitat de tenir malalties hereditàries…


  • Quant pot costar una assegurança de vida?

Les tarifes de les assegurances són molt variables i és molt difícil d’establir-ne un cost uniforme. Els condicionants que més afecten al preu de l’assegurança són l’edat del contractant, la salut (s’han de presentar informes mèdics), el nivell d’endeutament personal, i el tipus de cobertura que demandem de l’assegurança.

[ad#recordant-pagina-1]

  • Així doncs, quina assegurança contracto?

Des de Recordant.cat, li recomanem que a l’hora de contractar la seva assegurança tingui clar quins serveis voldria que se li oferissin. És important també, passar-se estona estudiant diverses ofertes, i no tenir pressa a l’hora de contractar-la.