Què fer en cas de defunció?

Segons la documentació oficial de la Generalitat de Catalunya, hi ha una sèrie d’actuacions obligatòries que s’han de fer quan hi ha hagut una defunció. Aquestes actuacions obligatòries són:

  1. Obtenció del certificat mèdic de defunció
  2. Inscripció de la defunció al Registre Civil
  3. Obtenció de la llicència d’enterrament
  4. Trasllat del cadàver fins al cementiri o crematori
  5. Enterrament o incineració.
  6. Testament i certificat d’actes d’última voluntat

Qui  du a terme aquestes actuacions?

La funerària s’encarrega de tota la tramitació, malgrat que, de totes les actuacions obligatòries, els familiars podrien realitzar-ne les tres primeres.

A determinades comunitats autònomes els familiars també podrien obtenir les autoritzacions de trasllat del cadàver, però a Catalunya és un dels serveis que ha d’oferir la funerària.