Necrològiques Cerdanya

MARIA ROSA FRANCH MARTÍ (Fontanals de Cerdanya)

Publicat a data: 18/12)17


JOSEP ORIOL MERCADAL FERNÁNDEZ (Puigcerdà)

Publicat a data: 16/12)17


ISIDRE TORET VIDAL (Meranges)

Publicat a data: 13/12)17


RAMON CASTAÑO PONS (Bellver de Cerdanya)

Publicat a data: 15/11)17


RAMON CASTAÑO PONS (Puigcerdà)

Publicat a data: 14/11)17


FRANCISCO CABRERA JÓDAR (Puigcerdà)

Publicat a data: 07/11)17


ANTONI REUS PALLARÉS (Montellà)

Publicat a data: 03/11)17


PERE FORMENTÍ CASAMITJANA (Puigcerdà)

Publicat a data: 01/11)17


JUANA GORBANO RUIZ (Puigcerdà)

Publicat a data: 25/10)17


LORENZO CABALLERO SUÁREZ (Puigcerdà)

Publicat a data: 24/10)17