La mort segons els “Acauayos” de la Guayana, Sud Amèrica

Feb 15th, 2010 | By | Category: Article destacat, Cultures Funeràries

Els indis “Acauayos,”, que viuen entre les selves i prats de les parts altes de la Guayana, molt a prop dels límits fronterers amb Brazil i Venezuela, s’auto anomenen “el poble del cel”, perquè dins del seu imaginari, aquest n’és el seu origen.
Els Acauayos,, tenen una llengua i cultura pròpies, que s’identifiquen dins del grup “kapong”, procedent dels indis del carib. A partir del segle XIX i com a resultat de la presència dels missioners cristians a la seva costa, han adoptat una combinació de mites cristians i els seus mites més propis, per donar lloc a una religió anomenada “Al•leluia”.
El concepte cristià de Déu, es va combinar amb una creença de “lluminosiat” com a origen de la vida, on el seu símbol és “acua”. “Acua”, és el cel, el lloc del “sol” i per tant, el “lloc de déu”. Per aquesta raó, els seus enterraments es fan a de matinada, veient com neix el sol, i les seves tombes en lloc de tenir una creu cristiana, tenen un bastó orientat cap a l’est.

Editorial Noguer, “Acauayos, Guyana”, en 500 Pueblos cómo son y dónde viven, tomo 1, España, 1981, pp. 9-10

Comments are closed.